"Obowiązki zarządcy wynikające z przepisów p.poż i BHP" szkolenie 19 września 2011 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z ochroną p.poż i bhp na nieruchomości i wynikające z przepisów prawa obowiązki zarządcy nieruchomości. Na szkoleniu zaprezentujemy obecny stan prawny, oraz obowiązki zarządcy które mogą wynikać z zawartej umowy o zarządzanie oraz konsekwencje niestosowania w/w przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podstawy prawne

– z definicji czynności zarządcy (Ustawa o gospodarce nieruchomościami),

-Rozporządzenia Ministra MSWiA o ochronie p.poz. i bhp

2.Obowiązki ustawowe a umowne

-przykłady umów

3.Odpowiedzialność

-kontrole

-kary

-ubezpieczenia

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 19 września 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski – licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.