"Regulacje prawne dla pośredników w obrocie nieruchomościami - stan aktualny" szkolenie 29 września 2011 r.

Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd najważniejszych przepisów regulujących prace pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Program szkolenia:

1. Omówienie celu i zakresu szkolenia stron transakcji

2. Omówienie najnowszych nowelizacji przepisów związanych z pośrednictwem
– standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami -komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2009r.
– ust. z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
– ust. z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
– ust. z dnia 24 sierpnia 2007r. prawo o notariacie
– ust. z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece
– ust. z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
– ust. z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
– inne przepisy

3. Zasygnalizowanie najnowszych nowelizacji przepisów mających wpływ na sytuację osoby zamawiającej usługę pośrednictwa
– ust. związane z podatkami i opłatami
– ust. z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
– ust. z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
– inne przepisy

4. Przypomnienie najważniejszych nowelizacji z ostatnich 3 lat wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji

5. Przykłady orzeczeń różnych sądów oraz interpretacji

6. Krótka informacja o pracach nad nowelizacją ustaw już obowiązujących, o projektach nowych ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 29 września 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami