"Regulowanie stanu prawnego nieruchomości" szkolenie 6 grudnia 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne jak również przykłady rozwiązań problemów ze stanem prawnym nieruchomości „z życia wzięte”.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Urządzenia przesyłowe na gruncie prywatnym – Czy znajdują się tam legalnie? Co może zrobić właściciel gruntu z takimi urządzeniami? Zagadnienia teoretyczne: służebność przesyłu; wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu.

2. Co zrobić gdy nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zagadnienia teoretyczne: służebność drogi koniecznej.

3. Rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi nieruchomości, które znajdują się w różnych rejestrach. Zagadnienia teoretyczne: opis poszczególnych rejestrów oraz prawne znaczenie danych znajdujących się w nich.

4. Legalizacja samowoli budowlane. Zagadnienia teoretyczne: postępowanie administracyjne w tym zakresie.

5. Umowa przedwstępna a umowa deweloperska. Jak dokonać prawidłowej kwalifikacji umowy oraz jakie uprawnienia przysługują z poszczególnych umów. Zagadnienia teoretyczne: elementy niezbędne każdej z umowy; zakres roszczeń jaki przysługuje stronom.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 6 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Karol Mikrut radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Miał sposobność pracować na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu uczestniczył w różnego typu projektach, dla przykładu nieruchomościowych, korporacyjnych czy też dotyczących mediów. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.