"Sposoby prawnie skutecznych eksmisji z lokali użytkowych i mieszkalnych" szkolenie 10 grudnia 2010 r.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z eksmisją „niechcianych” lokatorów z lokali mieszkalnych i użytkowych, Na szkoleniu omówione zostaną narzędzia pomocne przy eksmisji, sposoby wykonywania eksmisji, orzeczenia sadów, oraz postępowania poza sądowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne eksmisji

2. Tryby wypowiedzenia i rozwiązania umów

3. Ograniczenia prawne i polityczne

4. Krajowy Rejestr Dłużników – praktyka

5. Zamiany i programy rotacyjne

6. Wyroki sądowe

7. Ugody

8. Komornicy

9. Opieka socjalna

10. Skuteczność eksmisji a własność nieruchomości

11. Rola uczestników rynku nieruchomości

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 10 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski – licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.