"Sprzedaż domów i gruntów. Obowiązki i zadania pośrednika w obrocie nieruchomości" szkolenie 16 lutego 2011 r.

Rodzaje gruntów: działka budowlana, działka rolna, działka przemysłowo-usługowa, działka siedliskowa, działka rekreacyjna – kompendium wiedzy na temat różnych rodzajów gruntów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcia wprowadzające
• Rodzaje gruntów: działka budowlana, działka rolna, działka przemysłowo-usługowa, działka siedliskowa, działka rekreacyjna – kompendium wiedzy na temat różnych rodzajów gruntów
• Dokumentacja stanowiąca o charakterze danego gruntu


2. Pojęcia wprowadzające, cd.

• Rodzaje domów: dom wolno stojący, dom w zabudowie szeregowej, dom w zabudowie bliźniaczej, dom jednorodzinny, dom wielorodzinny.
• Etapy budowy domu i dokumentacja związana z poszczególnymi etapami (pozwolenie na budowę, rozpoczęcie budowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski, dom wykończony, dom do remontu, dom do rozbiórki, dom objęty nadzorem konserwatora zabytków)
• Sprawdzenie poprawności dokumentacji i legalizacji budowy domu. Potwierdzenie przyjęcia o zgłoszeniu do użytkowania. Samowola budowlana. Legalizacja samowoli.


3. Interpretacja danych zawartych w podstawowych dokumentach dla oceny wartości danej działki

• Księgi wieczyste, zbiory dokumentów, akty własności ziemi
• Wypis/wyrys z rejestru gruntów
• Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
• Mapy do celów prawnych i mapy do celów projektowych


4. Pułapki i problemy przy sprzedaży gruntów i domów

• Pierwokup na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
• Służebności/Droga konieczna/Współwłasności/Dożywocia
• Brak planów zagospodarowania przestrzennego
• Stanowiska archeologiczne/Linie wysokiego napięcia/Gazociągi/Rurociągi/Tereny podmokłe/Tereny skażone/
• Błędy w oznaczeniu granic działki/ Rozbieżność numeracji, lub powierzchni danego gruntu
• Opłaty adiacenckie i renty planistyczne

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 16 lutego 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź
licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.