"Tor przeszkód na drodze do rozwiązania umowy najmu i eksmisji" szkolenie 28 września 2011 r.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i prywatni.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Źródła i charakter zajmowania nieruchomości
  1. tytuły prawne do lokali mieszkalnych
  2. tytuły prawne do lokali innych niż mieszkalne
  3. posiadanie jako instytucja prawna
 2. Uwarunkowania rozwiązania tytułu prawnego do nieruchomości
  1. rozwiązanie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych
  2. rozwiązanie tytułu prawnego do lokali innych niż mieszkalne
 3. Postępowanie sądowe
  1. postępowanie sądowe probierzem oceny istnienia bądź nieistnienia tytułu prawnego
  2. postępowanie sądowe jako element legalnego objęcia nieruchomości w posiadanie
  3. ustawa o ochronie praw lokatorów a eksmisja z lokalu
 4. Egzekucja komornicza jako element wykonania orzeczenia sądu
  1. tytuł wykonawczy podstawą egzekucji
  2. wszczęcie postępowania egzekucyjnego (właściwość komornika)
  3. ograniczenia eksmisji (lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, odszkodowania).

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 28 września 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Jarosław Kowszuk autor licznych publikacji w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych, wieloletni pracownik Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.