W PROGRAMIE:

  1. Charakter prawny umowy przedwstępnej;
  2. Świadczenie wynikające z umowy przedwstępnej;
  3. Rodzaje umów, które mogą być poprzedzone umową przedwstępną;
  4. Zmiany podmiotów będących stronami umowy przedwstępnej – przelew wierzytelności, przejęcie długu, dziedziczenie;
  5. Treść umowy przedwstępnej;
  • Elementy istotne umowy przedwstępnej;
  • Termin zawarcia umowy przedwstępnej;
  • Zadatek;

6.  Wykonanie umowy przedwstępnej;
7.  Skutki niewykonania umowy przedwstępnej;
8.  Pokrewne instytucje prawne – umowa o negocjacje, umowa ramowa, umowa opcyjna.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)

Termin: 10 czerwca 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22 – budynek Jupiter

Osoba prowadząca: Ewa Winiczenko, aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.