"Ustroje majątkowe małzeńskie, odpowiedzialność małżonków za zobowiązania oraz prawo spadkowe" szkolenie 2 grudnia 2010 r.

Szkolenie z zakresu majątkowych ustrojów małżeńskich, prawa spadkowego oraz zobowiązaniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych małżeńskich


2. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska


3. Przymusowa rozdzielność majątkowa


4. Umowne ustroje majątkowe

1) Ogólna charakterystyka umów majątkowych małżeńskich
2) Wspólność majątkowa rozszerzona
3) Wspólność majątkowa ograniczona
4) Rozdzielność majątkowa
5) Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

5. Przesunięcia przedmiotów majątkowych między majątkami małżonków


6. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

1) Odpowiedzialność solidarna
2) Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków


7. Sytuacja małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

1) Przyczyny i skutki ustania wspólności majątkowej
2) Rozliczenia na podstawie art. 45 kro
3) Podział majątku wspólnego

8. Prawo spadkowe

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 2 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Ewa Winiczenko, aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.