"Usługa zarzadzania dla wspólnoty mieszkaniowej" szkolenie 23 lutego 2011 r.

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym o granicach zdolności prawnej oraz o majątku wspólnoty mieszkaniowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym o granicach zdolności prawnej oraz o majątku wspólnoty mieszkaniowej.


2.Zdarzenia i operacje gospodarcze, w tym o inwestycjach i ulepszeniach.


3.Zobowiązania podatkowe wspólnoty mieszkaniowej, w tym o obrocie podatkowym VAT.

4.Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym według ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych

5.Sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.

6.Rozliczenia nadwyżki finansowej z właścicielami lokali według prawa i orzecznictwa.

7.Odpowiedzialność prawna, finansowa i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a granice odpowiedzialności zarządcy nieruchomości (odpowiedzialność cywilna kontraktowa i cywilna deliktowa, odpowiedzialność z mocy prawa, w tym z mocy Prawa budowlanego i innych ustaw). Odrębność prawna, finansowa i podatkowa zarządcy nieruchomości


Koszt: 260 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 23 luty 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.