"Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce. Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji"

PROGRAM SZKOLENIA:


 1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji – po co to wszystko?
  1. Bezpieczeństwo
  2. Trwałość techniczna
  3. Wartość ekonomiczna
 2. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów
  1. Określenie rodzaju i specyfiki obiektów którymi opiekują się uczestnicy szkolenia
  2. “Inwentaryzacja” struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów
  3. Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów
 3. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych
  1. Zakres wykonywanych czynności
  2. Harmonogram wykonywanych czynności
  3. Dokumentacja wykonanych czynności – protokoły
  4. Nadzór nad prawidłową realizacją prac
 4. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami
  1. Charakterystyka systemów informatycznych
  2. Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?
  3. Wady i zalety systemów

Koszt: 250 zł/osoba -dla osób posiadających licencję

250 zł + 23%VAT- dla osób, które nie posiadają licencji

Termin: 30 listopada 2013 roku

Godziny: 14:00 – 18:30 (6 godz. w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Towarowa 22, Warszawa

budynek Jupiter Centrum, Wejście A

Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Sienkiewicz : audytor energetyczny, zawodowo związany z obsługą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowych klasy A+

Licencjonowany zarządca nieruchomości lic.nr.12440, audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 r. zawodowo związany z obsługą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i dużych obiektów biurowych klasy A+. Ponad pięć lat pełnił funkcję kierownika obiektu biurowego Rondo 1 w Warszawie, gdzie brał czynny udział w certyfikacji obiektu przez instytut U.S. Green Building Council (USGBC) zakończonej uzyskaniem certyfikatu LEED Gold dla obiektów istniejących. Obecnie zajmuje się działalnością doradczą z zakresu eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej budynków, certyfikacją i audytem energetycznym, działalnością szkoleniową z zakresu gospodarowania nieruchomościami jak również promowaniem prawidłowej polityki eksploatacyjnej obiektów budowlanych.