"Wspólnota mieszkaniowa w pigułce - kompedium wiedzy dotyczącej powstawania, organizowania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych"

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej

 • ustawa o własności lokali i kodeks cywilny
 • nieruchomość wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty

Moduł II – Powstanie wspólnoty

 • akt założycielski
 • rejestracja
 • statut wspólnoty mieszkaniowej
 • statut czy umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną
 • organy wspólnoty mieszkaniowej
 • prawa i obowiązki członków wspólnoty

Moduł III – Zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej

 • wspólnota “mała” i “duża”
 • zebrania wspólnoty

Moduł IV – Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

 • wybór zarządu
 • skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków
 • obowiązki i prawa zarządu
 • wynagrodzenie członków zarządu
 • kontrola działalności zarządu

Moduł V – Sprawozdawczość wspólnot

 • zebranie sprawozdawcze
 • sprawozdanie finansowe
 • sprawozdanie rzeczowe
 • absolutorium
 • plan remontów a wymiar stawki na fundusz remontowy

 

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 4 grudnia 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Budynek JUPITER CENTRUM, wejście A

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.