"Zarządzanie kompleksem sportowo – rekreacyjno- hotelowym. Studium przypadku."

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. “Zarządzanie kompleksem sportowo-rekreacyjno-hotelowym. Studium przypadku”

w dniu 23 listopada 2011 r. w ramach CEPI.

Oprócz 8 godzin doskonalenia zawodowego otrzymają Państwo również specjalne świadectwo, zaopatrzone w logo CEPI.

Świadectwo jest potwierdzeniem również unijnych wymagań CEPI dla specjalistów w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1)      Wprowadzenie

a.       rynek nieruchomości

b.      sposoby zarządzania

c.       podział nieruchomości

d.      historia nieruchomości hotelowych i sportowych

2)      Prawne aspekty zarządzania

a.       prawo a nieruchomość

b.      rodzaje umów w nieruchomościach

c.       regulamin organizacyjno-porządkowy

3)      Technika w zarządzaniu nieruchomościami

a.       inwentaryzacja obiektów

b.      harmonogramy przeglądów i konserwacji

c.       książka obiektów

4)      Sposoby finansowania inwestycji

a.       finanse w nieruchomościach

b.      tworzenie budżetu

c.       sposoby ustalania i wyliczania stawek

d.      przepływy finansowe

5)      Bezpieczeństwo nieruchomości

a.       procedury w zarządzaniu nieruchomością

b.      ewakuacja budynku

6)      Case study

a.        proces inwestycji na przykładzie budowy hotelu

Koszt: 270 zł/osoba
Termin: 23 listopada 2011 roku
Godziny: 9:00 – 15:30 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w
Łomiankach, ul. Staszica 2

Prowadzący:

Tadeusz BRACH – Specjalista od zarządzania na rynku nieruchomości korporacyjnym i komercyjnym. Doświadczenie zdobył zarządzając nieruchomościami, w takich firmach jak: Dipserwis czy grupa PZU. Posiada państwową licencję zarządcy nieruchomości oraz jako jedna z kilku osób certyfikaty dwóch amerykańskich federacji CCIM oraz IREM związanych z rynkiem nieruchomości. W 2008 otrzymał nagrodę ministra za książkę „Zarządzanie nieruchomościami Komercyjnymi”. Jest wykładowcą w katedrze nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej. Od połowy lat dziewięćdziesiątych piastował kierownicze stanowiska w takich spółkach jak: Kaskada, Polisa czy PZU S.A.

Witold MALINOWSKI – Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Od 2005 roku – dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. w SGH prowadzący praktyki zawodowe dla zarządców. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Załączniki