"Zarządzanie zasobem komunalnym w gminie - formy zarządu, relacje gmina-administrator"

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych rozwiązań tych zagadnień. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się problematyką gospodarowania lokalami komunalnymi oraz do osób zajmujących się profesjonalnie obsługa rynku nieruchomości (zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zasady ogólne
–co to jest zasób komunalny
–źródła wiedzy o nieruchomościach
–polityka gminy – strategie, plany
–plany zarządzania nieruchomościami
–polityka czynszowa, finansowanie

2.Wspólnoty mieszkaniowe
–podstawowe informacje i zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
–funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
–remonty we wspólnotach
–wskazane modele zachowań i modele zarządzania
–problematyka zamówień publicznych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy

3.Zarządzanie nieruchomościami w gminie
–zarządzanie nieruchomościami przez gminę i jej jednostki
–najlepsze modele zarządzania – przykłady
–kierunki i sposoby zmian zarządzania
–umowa o zarządzanie

 

Koszt: 260 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 13 czerwca 2011 roku
Godziny: 10.00 – 16.00 (osiem godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Radosław Wasilewski – mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii; licencjonowany zarządca nieruchomości; od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Wołomina; na co dzień zajmuję się gospodarką mieszkaniową Gminy Wołomin, nadzoruje spółkę zarządzającą mieniem komunalnym – lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej.