Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej