Relacja z II Konferencji PFSZN i CEPI

W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna II Konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych i Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych CEPI. Wydarzenie miało miejsce w hotelu Qubus w Gdańsku.

W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób związanych zawodowo z zarządzaniem nieruchomościami. Wśród gości byli m.in.: pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Małgorzata Klawiter- Piwowarska oraz przedstawiciele CEPI Luc Machon, Jari Porthen oraz Leonardo Caruso.

Uczestników tegorocznej konferencji powitał Jacek Szopiński Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Luc Machon Prezydent CEPI, którzy skierowali do zebranych kilka słów. Konferencję poprowadził Jarosław Zieliński – Członek Zarządu PFSZN, Wiceprezydent CEPI.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Zarządzanie zużyciem energii cieplnej w budynkach wielolokalowych – najlepsze praktyki w Polsce i Europie”. Przedsięwzięcie objęte zostało Patronatem Honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Energii, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu jak również patronatem medialnym przez redakcje czasopism i portali: Nieruchomości C.H. Beck, Administrator24.info, Wspólnotę Mieszkaniową, Mieszkanie i Wspólnota, Real Estate Manager.

                                                     

Podczas wykładów prelegenci mieli okazję zapoznać uczestników między innymi z: metodami rozliczania kosztów zakupu ciepła, zarządzaniem energią cieplną w budynkach wielolokalowych na przykładzie Finlandii, inteligentnymi rozwiązaniami wspierającymi efektywność energetyczną budynków, możliwościami finansowania działań zwiększających efektywność energetyczną budynków wielolokalowych. Jak również odbył się panel dyskusyjny nt. Progów i barier rozliczania zużycia energii cieplnej”.

Organizowana przez PFSZN i CEPI Konferencja miała na celu zgromadzenie przedstawicieli polskiego rynku nieruchomości, jak również integrację zawodową uczestników Konferencji, poszerzenie ich wiedzy, zapoznanie z ofertą produktów i usług dla rynku nieruchomości.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych chciałaby bardzo serdecznie podziękować sponsorom firmie: ista Polska Sp. Z o.o., Gaspol S.A., PKB Polskiej Kancelarii Brokerskiej oraz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. bez których udziału nie byłoby możliwym zorganizowanie II Konferencji PFSZN i CEPI.

Już teraz zapraszamy Państwa na III Konferencję PFSZN i CEPI, która odbędzie się tradycyjnie w Gdańsku !!!