Relacja z XVII Kongresu PFSZN w najnowszej "Wspólnocie mieszkaniowej"