ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi wspólnoty mieszkaniowej

 

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie. Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, granice jej zdolności prawnej, odrębność prawna, podatkowa i finansowa. Majątek wspólnoty mieszkaniowej, w tym majątek finansowy.

2.Zasady prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.
3.Specyfika sprawozdawczości, sprawozdanie finansowe

4.Obrót podatkowy VAT z tytułu sprzedaży i odsprzedaży, w tym z tytułu mediów „odsprzedawanych” właścicielom lokali. Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. zasady rozliczeń podatkowych.

5.Ewidencja podatkowa i rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku
6.Rozliczenia finansowe, w tym z właścicielami lokali w świetle najnowszego orzecznictwa:

a) z tytułu działalności statutowej,

b)z tytułu dostawy poszczególnych mediów.

7.Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej
8.Odpowiedzialność przechowawcy dokumentacji

9.Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 24 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.