Rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali z dnia 29 lipca 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych. mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkanowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych z dnia 29 lipca 2009 r.