"Jak namówić klienta na wyłaczność?" seminarium 4 października 2010 r.

Seminarium ma na celu pokazanie jednej z metod pracy pośrednika. Słuchacze poznają argumenty za wybraniem stylu z zastrzeżeniem wyłączności obsługi klienta, jako jednej z opcji.

Program szkolenia:

1. Wyłączność: skąd się wzięła? Podstawa prawna i właściwa definicja.

2. Dlaczego pośrednicy nie podpisują umów z klauzulą wyłączności?

3. Czy wszystkie oferty przyjmować na wyłączność?

4. Sztuka argumentacji: wskazanie korzyści i odpieranie zastrzeżeń.

5. Czy wiesz dlaczego oferty wyłączne są lubiane przez kupujących?

6. Co się stanie, jeśli nie będziemy powszechnie stosować wyłączności?

7. Argumenty za „wyłącznością” z punktu widzenia MLS.

8. Właściwe zapisy w umowie pośrednictwa z klauzulą wyłączności.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 4 października 2010 roku

Godziny: 11:00 – 16:15 (siedem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Jolanta Urban – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami /lic.272/, od 1989 roku prowadząca własne biuro, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym, UAM i w Wyższej Szkole Bankowej, prowadząca praktyki zawodowe. Wieloletni członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.