Stres zawodowy, czyli jak panować nad swoimi emocjami i emocjami klienta ?

Cel szkolenia:

Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu Zarządcy nieruchomości.

Profesjonalna obsługa klienta na każdym etapie współpracy.

Kształtowanie profesjonalnej postawy wobec klienta, szczególnie w sytuacjach napięcia i stresu.

Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami podczas trudnej rozmowy z klientem.

Wzmocnienie postawy asertywności wobec klienta w trudnych sytuacjach.

Wzmocnienie motywacji do działania, dla własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości własnej pracy.

Program szkolenia:

1. Co to jest stres zawodowy?

 • Mechanizmy powstawania stresu zawodowego.
 • Źródła stresu zawodowego.
 • Odporność na stres – cecha indywidualne ?
 • Negatywne skutki stresu.
 • Style radzenia sobie ze stresem?

2. Jak pokonać stres w pracy?

 • Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo i agresywnie?
 • W jaki sposób reagujemy na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego ?
 • Jak rzeczowo reagować na krytykę i niezadowolenie ze strony klienta ?
 • Profesjonalne reagowanie na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego.
 • Zasady rozładowywania napięcia emocjonalnego klienta w sytuacji stresu.
 • Wychodzenie z sytuacji kryzysowych.
 • Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych.
 • W jaki sposób można motywować siebie do pokonywania trudności w relacjach z klientami?

3. Kolejne kroki prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym klientem

 • Jak przebiega dynamika rozmowy ze zdenerwowanym klientem ?
 • W jaki sposób zneutralizować emocje klienta ?
 • Co pomaga, a co przeszkadza podczas trudnej rozmowy ?
 • Narzędzia komunikacji interpersonalnej stosowane podczas trudnej rozmowy.
 • Jak ćwiczyć profesjonalną reakcję na trudne zachowania klienta ?

Wykładowca:

Termin:

30 czerwca 2017 r. – Warszawa, Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3

24 lipca 2017 r.l – Łódź, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Wólczyńska 51

Cena:
310 zł/os + 23% VAT – dla członków PFSZN
340 zł/os. + 23% VAT – dla pozostałych