Struktury organizacyjne w zarządzaniu. Podstawowa dokumentacja.

Zaprasza na szkolenie pt. “Struktury organizacyjne w zarządzaniu. Podstawowa dokumentacja” w dniu 15 marca 2017 r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.

Program szkolenia:

 1. Struktury zarządzania:
 • nieruchomości spółdzielcze,
 • nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,
 • nieruchomości komercyjne, zwłaszcza wielkopowierzchniowe,
 • ogólne zasady zarządzania nieruchomościami publicznymi w tym o charakterze handlowym, biurowym i obiektami sportowymi.

2. Bezpieczeństwo w nieruchomościach

 • Ochrona przeciwpożarowa:

– przepisy obowiązujące,

– dokumentacja budynkowa: scenariusz pożarowy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

– dokumentowanie serwisów urządzań i instalacji ppoż.,

– ewakuacja – zasady, organizacja i prowadzenie

 • Bezpieczeństwo konstrukcji:

– ocena newralgicznych punktów konstrukcji,

– dokumentowanie zdarzeń – opinie, ekspertyzy.

 • Bezpieczeństwo użytkowania:

– procedury,

– rola służb ochrony,

– eliminacja zagrożeń.

Termin: 

 • 15 marca 2017 r. Warszawa
 • 17 maja 2017 r. Warszawa

Miejsce:

Warszawa (SCSK „ŻURAWIA”, ul. Żurawia 47)

Koszt:

 • 250 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 270 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Wykładowca: