Szanowni Państwo,

informujemy, że na skutek działań podejmowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz składanych petycji ws. nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami ostatecznie zgłoszono poprawkę w/w ustawy uwzględniającą postulaty PFSZN i DSZN do Senatu.

W dniu 28.11.2014 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zgłoszoną przez Senat poprawkę w/w ustawy, tym samym nowelizacja ustawy trafiła do podpisu Prezydenta RP.

Załączniki