Sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie w biznesie nieruchomościowym - 5 marca 2019 r.

Sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie w biznesie nieruchomościowym

Szkolenie dotyczy radzenia sobie w sytuacjach zawodowych obarczonych konfliktami. Uczestnicy zapoznają się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz w praktycznym wymiarze będą analizować sytuacje życiowe.

Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i odgrywanie scenek.

Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według art. 184 ust. 2 UGN)

W praktyce, praca Zarządcy Nieruchomości polega w dużej mierze na:

  • Komunikacja z mieszkańcami

  • Komunikacja z klientami

  • Negocjowanie z podwykonawcami

  • Tworzenie ofert i analiza rynku

  • Zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie

  • Działanie na rynku konkurencyjności, dbanie o własny wizerunek

W związku z powyższym, PFSZN podjęła się organizacji szkolenia podnoszącego umiejętności menedżerskie, komunikacyjne, branży tak aby usprawnić funkcjonowanie zawodowe Zarządców Nieruchomości.

Do kogo adresowana jest szkolenie:

  • Właściciele i pracownicy firm z branży Zarządzania Nieruchomościami

  • Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowych

  • Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych

  • Firm działających w szeroko rozumianym rynku nieruchomości

Każdy Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Program szkolenia

09:00 – 09:15

Rejestracja Uczestników, serwis kawowy

09:15 – 10:00

Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje.

10:00 – 10:10

Przerwa kawowa

10:10 – 11:00

Konflikt w pracy Zarządcy Nieruchomości. Praca z mieszkańcami i klientami.

11:00 – 11:10

Przerwa

11:10 – 12:00

Sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą.

12:00 – 12:10

Przerwa

12:10 – 13:00

Sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Prewencja w informacji.

13:00 – 13:45

Warsztaty analizujące sytuacje konfliktowe z wykorzystaniem doświadczeń i umiejętności.

13:45 – 13:55

Przerwa kawowa

13:55 – 15:00

Wygaszanie konfliktów. Współpraca z mieszkańcami i podmiotami. Wspólnie do celu.

Warsztat.

Miejsce: ul. Nowogrodzka 49, Warszawa

Koszt: 

300 zł + 23% Vat – członkowie PFSZN,

340 zł + 23% Vat – osoby spoza PFSZN

Trener: Piotr Żołądkowski

Karta-zgłoszeniowa-Sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie w biznesie nieruchomościowym-5.03.2019