Karta-zgłoszeniowa-Sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie w biznesie nieruchomościowym-5.03.2019