SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Lista osób biorących udział w szkoleniu:

1) Adamczyk Grażyna,

2) Adamczyk Joanna,

3) Brejwo Justyna,

4) Burakowski Zbigniew,

5) Donimirska Magdalena,

6)Dzwonkowska Agnieszka

7) Filochowski Grzegorz,

8) Jankiewicz Maciej,

9) Karpiuk Marta,

10) Kasprzyk Elżbieta,

11) Klatt Paweł,

12) Kurowski Marcin

13) Leonowicz Grażyna,

14) Łubkowski Piotr,

15) Mieszkowski Adam,

16) Olszowiec Urszula,

17) Opolska Jadwiga,

18) Pawlicka Małgorzata

19) Piekielski Robert,

20) Polit Emilia,

21) Skoczeń Ryszard,

22) Sosińska Milena,

23) Świerczewski Jacek,

24) Wójcikiewicz Danuta,

25) Zawłocka Anna.

 

 

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w  projekcie pt. “Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych zarządcy/zarządczyni nieruchomości i pośrednika/pośredniczki w obrocie nieruchomościami.

“SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, posiadający licencje zawodową zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, którzy mają obowiązek doskonalić się zawodowo zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945).

Uczestnicy muszą:

–         posiadać licencje zawodową zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami,

–         posiadać pełna zdolność do czynności prawnych,

–         nie być niekarym.

Projekt skierowany jest do 50 osób, w tym:

–         29 kobiet i 21 mężczyzn, z których 29 osób powyżej 45 roku życia.

Szkolenie odbędzie  się w dwóch edycjach po 25 osób, w systemie weekendowym (2 zjazdy po 2 dni – łącznie 32 godziny).

Szkolenie odbędzie się, w terminie:

I zjazd 11-12 czerwca 2011 r.

II zjazd 18-19 czerwca 2011 r.

na ul. Towarowej 22 w  budynku “Jupiter Centrum” w Warszawie w godz. 9:00 – 16:00.

TEMATY:

11 czerwca 2011 r.

“Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi. Ustrój wspólnoty mieszkaniowej – podstawy prawne”

Prowadzący: Piotr Konkel

12 czerwca 2011 r.

“Działalność gospodarcza we wspólnocie mieszkaniowej – rozwiązywanie trudnych problemów (sprzedaż części wspólnych nieruchomości – strychy, części korytarzy, pom. gospodarcze)”

Prowadzący: Michał Czapliński

18 czerwca 2011 r.

“ABC usługi zarządzania nieruchomości. Aspekty prawne i podatkowe”

Prowadzący: Eugenia Śleszyńska

19 czerwca 2011 r.

“Zarządzanie nieruchomościami publicznymi (hotelowo-sportowymi)

Prowadzący: Tadeusz Brach

W “SZKOLENIACH DOSKONALĄJĄCYCH DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI” mogą wziąć udział 2 osoby z tej samej firmy. Wykluczone są osoby posiadające licencje zawodowe zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami  prowadzące własną działalność gospodarczą.

Załączniki