Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

zaprasza na szkolenia organizowane w ramach ustawicznego

doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości.


Wszystkie nasze programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury:

Termin

Temat

Prowadzący

 

9 maja
2011 r.

„Jak pracować i nie zwariować – wypalenie zawodowe”


Sandra
Pasek

więcej →

11 maja
2011 r.

„Umowa o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, czyli jak bezpiecznie ułożyć wzajemne relacje”

Michał
Substyk

więcej →

13 maja
2011 r.

„Mieszkalnictwo w gminie – obowiązki, zasady, perspektywy”


Radosław
Wasilewski

więcej →

16 maja
2011 r.

„Etyka pośrednika w obrocie nieruchomościami – czyli profesjonalizm, dyplomacja i takt”

Joanna
Lebiedź

więcej →

18 maja
2011 r.

„Prawo spadkowe w praktyce pośrednika”


Ewa
Winiczenko

więcej →

23 maja
2011 r.


„Umowa przedwstępna w praktyce”

Karol
Mikrut

więcej →

25 maja
2011 r.

„Skutki zbycia nieruchomości czyli opłata adiacencka i renta planistyczna oraz użytkowanie wieczyste po zmianach”

Urszula
Mitura

więcej →


27 maja
2011 r.

Inwentaryzacja oraz skuteczna windykacja zobowiązań

Wojciech Jan Konieczny

więcej →

30 maja
2011 r.

Przewody i rury na cudzym gruncie – problemy praktyczne i ich rozwiązanie”

Jacek
Chruślicki

Paweł
Tyniec

więcej →

Więcej informacji w zakładce “SZKOLENIA”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY