Szkolenie 11 marca 2010 - Amortyzacja i leasing nieruchomości - orzecznictwo, przykłady praktyczne

Szkolenie 11 marca 2010 – Amortyzacja i leasing nieruchomości – orzecznictwo, przykłady praktyczne

PFSZN zaprasza na szkolenie Amortyzacja i leasing nieruchomości – orzecznictwo, przykłady praktyczne

W programie:

1.         Amortyzacja nieruchomości

a)  definicja środka trwałego (kompletność i zdatność do użytku);

b)  budynki i budowle na cudzym gruncie;

c)  inwestycje w obcych środkach trwałych;

d)  warunki rozpoczęcia amortyzacji;

e)  dokumentacja – ewidencja środków trwałych, wykaz środków trwałych.

2.         Wartość początkowa środków trwałych

a)  ustalanie wartości początkowej:

a.    kupno,

b.    wytworzenie,

c.    nabycie nieodpłatne (w tym w drodze darowizny),

d.    wkład do spółki osobowej,

e.    wkład do spółki kapitałowej;

b)  dopuszczalność oszacowania wartości początkowej;

c)  nabycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

d)  sukcesja amortyzacji (przekształcenia, łączenie podmiotów, zmiana formy prawnej itp.)

e)  remonty a ulepszenia zwiększające wartość początkową (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja).

3.         Stawki amortyzacyjne:

a)  stawki z wykazu – zasady podwyższania i obniżania stawek;

b)  indywidualne stawki amortyzacyjne:

a.    nieruchomości używane,

b.    nieruchomości ulepszone,

c.    stawki dotyczące nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych,

d.    jakie nieruchomości można zamortyzować w trzy lata?

 

4.         Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodu

a)  zasady zaliczania odpisów do kosztów – pojęcie sumy odpisów amortyzacyjnych;

b)  odpisy nie stanowiące kosztów;

c)  czy wyłączenia z kosztów dotyczą także wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych?

 

5.         Leasing nieruchomości, a podatek PIT, CIT i VAT:

a)  zastosowanie gospodarcze leasingu nieruchomości;

b)  leasing operacyjny;

c)  leasing finansowy;

d)  leasing gruntu;

e)  wykup nieruchomości po zakończeniu umowy.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)

Termin: 11 marca 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca : Paweł Konwiński specjalista w zakresie podatków związanych z  nieruchomościami, czynny doradca podatkowy, praktyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony wykładowca i prowadzący szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorstw i instytucji (m.in. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Załączniki