"Zwroty wywłaszczonych nieruchomości" szkolenie 11 października 2010 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznymi aspektami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Program szkolenia:

1) Przepisy prawa regulujące kwestie związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości
a) ustawa o gospodarce nieruchomościami
b) kodeks cywilny

2) Podmioty uprawnione do żądania zwrotu nieruchomości

3) Dowody na posiadanie praw do nieruchomości na dzień wywłaszczenia
a) jakie dokumenty są niezbędne do udowodnienia praw do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
b) sposób ich uzyskiwania

4) Przedmiot zwrotu
a) co może być zwrócone?

5) Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2008 roku

6) Nieruchomości wywłaszczone w inny sposób niż decyzją wywłaszczeniową
a) inne przepisy regulujące kwestie wywłaszczeń i ich skutki dla wywłaszczonego

7) Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
a) do kogo należy złożyć wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
b) jakie dokumenty są niezbędne do orzeczenia przez starostę o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
c) procedura rozpatrywania wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

8)Najczęstsze błędy popełniane przez strony postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

9) Decyzja o zwrocie nieruchomości i przyznanego
a) o czym orzeka decyzja w sprawie o zwrot wywłaszczone nieruchomości
b) konsekwencje płynące z wydania decyzji
c) środki odwoławcze od decyzji

10) Jak bronić się przed zwrotem wywłaszczonej nieruchomości

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 7 października 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.

Załączniki