"Sprzedaż i zakup części wspólnej" szkolenie 12 października 2010 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze sprzedażą i zakupem części wspólnej nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej w świetle obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, tj. ustawy o własności lokali, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione są przepisy oraz omówione praktyczne postępowanie w sprawach związanych ze sprzedażą i zakupem części wspólnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Współwłasność, jej istota i rodzaje (kodeksowa, wspólnota mieszkaniowa, część wspólna)
2. Zakup i sprzedaż części wspólnej w przepisach ustawy o własności lokali
3. Obrót samodzielnym lokalem stanowiącym część wspólną
4. Obrót nieruchomością wspólna w przepisach kodeksu cywilnego
5. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe:

• służebność
• spółdzielcze prawo własnościowe
• hipoteka
6. Inne formy użytkowania nieruchomości:
• najem
• dzierżawa
• użyczenie
7. Przeniesienie własności:
• rodzaje umów
• zadatek
• zaliczka
8. Księgi wieczyste
9. Scalenie i podział nieruchomości
10. Obrót nieruchomością przez wspólnotę – aspekty praktyczne

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 12 października 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

Załączniki