Szkolenie 16 kwietnia 2010 Umowa o zarządzanie wspólnota mieszkaniową czyli jak bezpiceznie ułożyc wzajemne relacje

Szkolenie w dniu 16 kwietnia 2010 r. – Umowa o zarządzanie wspólnota mieszkaniową czyli jak bezpiecznie ułożyć wzajemne relacje

W programie:

1. Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o własności lokali
 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • 2. Umowa o zarządzanie
 • podstawy prawne
 • istotne elementy umowy o zarządzanie
 • wzory umów;

3. Wzajemne wymagania a interes stron

 • interes zarządcy
 • interes wspólnoty
 • interes zarządu wspólnoty

4. Zakończenie współpracy

 • konflikty
 • asertywność
 • sposoby rozwiązania umowy
 • wzajemne rozliczenia

5. Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk

 • planowanie
 • komunikacja
 • sprawozdawczość
 • kontrola

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 16 kwietnia 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: SPWN, Warszawa, ul. Towarowa 22 – budynek Jupiter

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości  mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

Załączniki