Szkolenie 20 kwietnia 2010 Podatki w nieruchomościach

Szkolenie 20 kwietnia 2010 r. – Podatki w nieruchomościach

 

W programie:

 

1.         Sprzedaż nieruchomości w podatku od towarów i usług:

a)  definicja działalności gospodarczej a sprzedaż nieruchomości;

b)  rozliczanie VAT (podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, deklaracje);

c)  podatek naliczony – problemy praktyczne (znaczenie rejestracji podatnika, wpływ przeznaczenia nieruchomości na prawo do odliczenia);

d)  zwolnienia od podatku dotyczące nieruchomości;

e)  korekta podatku naliczonego przy sprzedaży nieruchomości zwolnionej z VAT.

2.         Optymalizacja obciążeń podatkiem od nieruchomości:

a)  grunty związane z działalnością gospodarczą, a grunty zajęte na działalność gospodarczą;

b)  moment powstania obowiązku podatkowego;

c)  definicja i podstawa opodatkowania budowli;

d)  ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości.

 

3.         Finansowanie zakupu i nieodpłatne nabycie nieruchomości – aspekty podatkowe:

a)  przychody z nieujawnionych źródeł i przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach – źródła ryzyka podatkowego;

b)  podatek od czynności cywilnoprawnych – opodatkowanie pożyczek;

c)  podatek od spadków i darowizn:

– zwolnienia dla członków rodziny;

– ulga mieszkaniowa.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 20 kwietnia 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: SPWN, Warszawa, ul. Towarowa 22 – budynek Jupiter

Osoba prowadząca : Paweł Konwiński specjalista w zakresie podatków związanych z  nieruchomościami, czynny doradca podatkowy, praktyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony wykładowca i prowadzący szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorstw i instytucji (m.in. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

 

Załączniki