Szkolenie 22 kwietnia 2010 Własność warstwowa w Polsce - nowe przepisy, które zrewolucjonizują rynek nieruchomości

Szkolenie 22 kwietnia 2010 – Własność warstwowa w Polsce – nowe przepisy, które zrewolucjonizują rynek nieruchomości

W programie:

1. Aktualne relacje pomiędzy rodzajami własności a rodzajami nieruchomości.

2.Rozwój infrastruktury – potrzeby nowych rozwiązań.

3. Dwuwymiarowość pojęcia nieruchomości gruntowej a potrzeby ekonomiczne.

4. Odrębna własność obiektu budowlanego.

5. Model anglosaski – “air rights” i “transfer of development rights”.

6. Tryb ustanawiania odrębnej własności obiektu budowlanego.

7. Regulacja istniejących stanów prawnych.

8. Ekonomiczne znaczenie.

9. Zmiany w systemie ewidencji gruntów.

10. Zmiany w aktach prawnych.

11.”Warstwy” własności nieruchomości po wejściu przepisów.

12.Wnioski dla zarządców, pośredników, rzeczoznawców, geodetów i innych
uczestników rynku nieruchomości.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 22 kwietnia 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: SPWN, Warszawa, ul. Towarowa 22 – budynek Jupiter

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski – licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.

Załączniki