"Sztuka negocjacji, czyli jak i kiedy skutecznie i efektywnie negocjować" szkolenie 8 października 2010 r.

Umiejętność zrozumienia sposobu myślenia innych negocjatorów… ich strategii działania to klucz do zwiększenia własnej efektywności biznesowej. Znajomość ta pozwoli Ci odnaleźć właściwe argumenty i techniki, dzięki którym przekonasz rozmówcę do proponowanych rozwiązań czy też nawiązania współpracy.

CEL SZKOLENIA

 • Diagnoza własnego stylu negocjacyjnego;
 • Rozpoznanie i neutralizacja barier w komunikacji;
 • Doboru stylu negocjacji do osoby, z którą negocjujemy;
 • Nauka sposobów pozyskiwania informacji;
 • Stosowanie poznanych technik negocjacyjnych;
 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do określonych propozycji;
 • Umiejętność nadawania kierunku w rozmowie, argumentacji.

KORZYŚCI

 • Umiejętność przygotowania się do negocjacji;
 • Praktyczne ćwiczenia strategii i taktyki negocjacji;
 • Poprawa skuteczności działania podczas negocjacji;
 • Nabycie umiejętności wychodzenia z impasu.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Informacje, bez których nawet nie siadaj do stołu negocjacyjnego:

 • Negocjacje i czarne dziury ?
 • Jakim jestem negocjatorem: negocjator twardy, negocjator miękki;
 • Cechy i postawa skutecznego negocjatora;
 • Negocjacje: diagnoza;
 • Proces negocjacji.

2. Przygotowanie

 • Własna postawa i przekonania w negocjacjach: co mnie wspiera w negocjacjach;
 • Błędy popełniane przez negocjatorów;
 • Określenie swoich priorytetów (interesów) i nadanie ważności kwestiom do negocjacji;
 • Przewidywanie zachowań drugiej strony – analiza interesów, potrzeb i celów BATNA.

3. Opracowanie taktyki prowadzenia negocjacji

 • Analiza zasobów, przygotowanie argumentów i kontrargumentów;
 • Wytyczenie ścieżek negocjacji;
 • Prezentacja stanowiska wyjściowego;
 • Opracowanie zasady ustępstw;
 • Przetarg;
 • Sposoby na impas;
 • Porozumienie/Kontrakt.

4. Organizacja negocjacji

 • Przestrzeń, czas, zespół;
 • Jak budować klimat w negocjacjach ?

5. Dochodzenie do TAK

 • Sondowanie;
 • Oddzielanie ludzi od meritum problemu;
 • Koncentracja na interesach a nie stanowiskach;
 • Opracowanie wielu rozwiązań;
 • Pokonywanie obiekcji klientów.

6. Zamknięcie negocjacji

Koszt: 250 zł/osoba(195 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 8 października 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.

 

Załączniki