Szkolenie dot. efektywności energetycznej w Ciechocinku 23-24.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu na temat: „Regulamin rozliczenia mediów w świetle art.45a ustawy Prawo Energetyczne a odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie mediów. Opomiarowanie i zdalne monitorowanie zużycia energii w kontekście projektu zmian do ustawy o efektywności energetycznej” w dniach 23-24.10.2020 r. w Ciechocinku.

 

Co zrobić, jeśli rozliczono media zgodnie z obowiązującym regulaminem a mimo to Sąd podważył to rozliczenie? Kiedy regulamin nie chroni? Unieważnienie rozliczenia może nieść za sobą daleko idące skutki – rachunkowe, podatkowe ale może też wpływać na przedawnienie roszczeń. Kto jest za to odpowiedzialny? Do kogo mogą być kierowane roszczenia? Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami wadliwych regulaminów? Jak je poprawić?

Jak przygotować się do zmian w zakresie poprawy efektywności energetycznej nieruchomości? Czy i jakie zasady będą obowiązywały w zakresie opomiarowania i tym samym rozliczeń? Jak realizować obowiązek wynikający z art. 45a p.13 ustawy Prawo Energetyczne? Czy brak audytu może być podstawą do unieważnienia rozliczenia?

Na te i wiele więcej pytań odpowiadać będą nasi eksperci, praktycy, aktywnie działający na rynku energii, autorzy wielu rozwiązań mających odzwierciedlenie w aktualnie obwiązujących przepisach.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie i warsztaty z zakresu technicznego przygotowania nieruchomości oraz redagowania regulaminów rozliczania mediów organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu będącego członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

O czym będzie mowa na szkoleniu?

Pierwszego dnia 23.10.2020r. w godzinach 11.00-16.00

Nieco więcej niż kilka istotnych słów wprowadzenia:

1. Zasady ustalania i przyjmowania regulaminów rozliczania kosztów zużytych mediów w indywidualnych lokalach. Kiedy regulamin rozliczenia mediów obowiązuje a kiedy nie. Dostosowanie regulaminu do zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Skutki braku regulaminu rozliczenia mediów. Przyczyny i skutki wadliwych regulaminów rozliczenia mediów.

2. Opomiarowanie służące ustalaniu kosztów zużywanych mediów w indywidualnych lokalach – możliwości – wady i zalety przyjętych rozwiązań. Urządzenia rejestrujące faktyczne zużywanie mediów, a podzielniki kosztów ogrzewania.

3. Zawartość „cukru w cukrze” czyli teoria poziomu kosztów stałych w kosztach zmiennych rozwiązaniem dla zniwelowania „kominów kosztowych”. Współczynniki wyrównawcze, co, jak i dlaczego należy korygować by rozliczenie kosztów było jak najbliższe faktycznemu zużywaniu mediów w indywidualnych lokalach.

4. Art. 45a ustawy Prawo energetyczne – istota i kwintesencja rozliczeń mediów oraz źródło nowych obowiązków Zarządcy nieruchomości.

5. Omówienie założeń do zmiany ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw w zakresie opomiarowania, rozliczania i optymalizacji efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Nowe obowiązki dla zarządców nieruchomości.

6. Rozliczenie kosztów zużytych mediów w budynkach biurowych.

7. Rozwiązania i metodologie a możliwości techniczne. Zdalny odczyt regułą?

Drugiego dnia 24.10.2020r. w godzinach 10.00-13.00

Jeszcze bardziej praktyczne warsztaty:

1. Analiza zapisów faktycznych regulaminów rozliczania kosztów zużytych mediów dla budynków wielolokalowych mieszkalnych przy zróżnicowanych źródłach mediów i sposobach rejestrowania ich zużycia. Faktyczne studium przypadków.

2. Praktyka sądowa – odpowiedzialność za przygotowanie i wprowadzenie regulaminów rozliczeń mediów, wzruszalność zatwierdzonych regulaminów i skutki uchylenia jego zapisów, ograniczony zakres odpowiedzialności firm zewnętrznych profesjonalnie zajmujących się rozliczaniem kosztów zużycia mediów.

Szkolenie poprowadzi

dr inż. Andrzej Mroczkowski, współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, członek PKN KT nr 316 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo, biegły sądowy z dziedziny ogrzewnictwa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, od kilku lat aktywnie działający przy procesach legislacyjnych przy Ministerstwie Energii jako ekspert w zakresie zmian tak samych zasad opomiarowania jak i sposobów dokonywania rozliczeń zużycia mediów, od 2010 r. audytor energetyczny nr wpisu 7314 na liście MI. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Przez 15 lat jako pracownik Akademii Rolniczej w Poznaniu zajmował się inżynierią chemiczną, a 10 lat przepracował w jednej z wiodących firm zajmujących się opomiarowaniem zużywanych mediów na stanowisku dyrektora działu technicznego. Obecnie nadal doradza i współpracuje z różnymi podmiotami w ramach własnej działalności gospodarczej.

Jest uznanym i niekwestionowanym specjalistą w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania, przyrządów rejestrujących zużycie ciepła, urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie ciepła i wody. Jest współautorem Poradnika z zakresu rozliczeń mediów, oraz autorem wielu publikacji dotyczących kwestii rozliczania kosztów ogrzewania w czasopismach kierowanych do właścicieli i zarządców nieruchomości.

Termin szkolenia:

23.10.2020 w godzinach 11:00-16:00

24.10.2020 w godzinach 10:00-13:00

Miejsce szkolenia :

Pałac Łazienki II w Ciechocinku

87-720 Ciechocinek  ul. Braci Raczyńskich 6

www.lazienkiresort.com

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Wariant praktyczny :

299,00zł brutto/osobę za udział w szkoleniu, lunche i przerwy kawowe, materiały szkoleniowe

Wariant wygodny:

559,00 brutto/osobę za udział w szkoleniu jak w wariancie praktycznym , nocleg oraz uroczysta kolacja z oprawą muzyczną

Istnieje możliwość wydłużenia pobytu na preferencyjnych warunkach.

W ramach odpłatności otrzymają Państwo:

– praktyczne szkolenie i warsztaty realizowane przez wykładowców i praktyków, autorów wielu zapisów ustawowych, biegłego sądowego z zakresu ogrzewnictwa

– materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę

– praktyczną wymianę doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze

– bieżące informacje na temat przygotowywanych zmian w przepisach

– zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu

         WAŻNE: ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia  10 października 2020r za pośrednictwem tel.: 600 058 591 lub poczty mailowej rszn.torun@interia.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

ABCSzkolenia – Ciechocinek – szkolenie karta zgłoszeniowa

ZAPRASZAMY!


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 600 058 591

lub pisząc na rszn.torun@interia.pl