Szkolenie - Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali

Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali – 17 lutego 2010

Zmiana sposobu zarządu nieruchomością. Zmiana zarządcy nieruchomości, któremu powierzono zarząd. Procedury związane z przejęciem zarządu  powierzonego. Warunki działania zarządu powierzonego. Rozliczenie zarządu. Prawo. Orzecznictwo. Praktyka.


1.Istota zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w aspekcie prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

1.1Skutki określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali

1.2Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną przed notariuszem

1.3Zarząd powierzony deweloperowi

1.4Zarząd powierzony jednostce organizacyjnej gminy (zakładowi budżetowemu)

 

2.Warunki wykonywania zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w świetle prawa, w tym prawa podatkowego i orzecznictwa

2.1Essentialia negotii umowy o zarządzanie nieruchomością. Klauzule abuzywne w umowach.                                                                                                                                                                                                2.2Pełnomocnictwo cywilne i pełnomocnictwo podatkowe zarządcy nieruchomości

2.3Obowiązek szczególnej staranności w wykonywaniu usługi zarządzania     2.4Odrębność finansowa i podatkowo-prawna zarządcy nieruchomości

2.5Odpowiedzialność cywilna kontraktowa zarządcy nieruchomości

 

3.Procedura przejmowania zarządu nieruchomością wspólną w warunkach:

3.1 Czy zarządca nieruchomości jest stroną odbierającą zarząd od dotychczasowego zarządcy nieruchomością?

3.2 Prawa i obowiązki właściciela w procedurze przejęcia lub przekazania zarządu nieruchomością

3.3 Protokół przekazania/przejęcia zarządu nieruchomością wspólną – wzór protokołu.                                                                                                                       Czy można odstąpić od podpisania protokołu przekazania/przejęcia?

3.4 Skutki prawne przekazania zarządu nieruchomością

3.5 Skutki prawne przejęcia zarządu nieruchomością

3.6 Odpowiedzialność dotychczasowego zarządcy za nieprzekazanie dokumentacji nieruchomości, w tym sprawozdania finansowego

 

4.Rozliczenie zarządu. Sprawozdanie finansowe z zarządu nieruchomością na moment bilansowy przekazania zarządu nieruchomością. Bilans otwarcia dla zarządcy przejmującego zarząd

 

5.Procedury dokonywania zmian w sposobie zarządu nieruchomością. Prawo i orzecznictwo

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 17 lutego 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22, siedziba SPWN

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

Załączniki