Ustawa deregulacyjna uchwalona przez Sejm

Dzisiaj tj. 19 kwietnia 2013 r. Sejm przyjął projekt ustawy “deregulacyjnej”, w której został wykreślony rozdział 2 i 3 działu V ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza, że zawód zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami został wykreślony z ww. ustawy.

Od 1 stycznia 2014 r. usługi zarządzania i pośrednictwa będą mogły wykonywać osoby bez odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz karane!!!

Nie będzie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej!!!

Nie będzie obowiązku przestrzegania standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej!!!

Nie będzie obowiązku doskonalenia zawodowego!!!

Przed nami jeszcze Senat i podpis Prezydenta.