Usterki deweloperskie - diagnostyka i "leczenie". Informacje praktyczne.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Najczęściej spotykane wady i usterki.

  1. Dokumentacja powykonawcza – źródło wiedzy o budynku.
  2. Elementy podziemne – piwnice i garaże.
  3. Balkony i tarasy.
  4. Dachy.
  5. Tynki i inne elementy wykończeniowe.

Moduł II. Skuteczne usuwanie usterek.

  1. Sposoby wykrycia nierzetelnego usuwania usterek.
  2. Najczęstsze przyczyny powstawania usterek w obszarach wymienionych w module I.
  3. Katalog skutecznych metod usuwania usterek.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 320 zł/os. dla osób posiadających licencję

320 zł/os. +23%VAT dla osób bez licencji

Termin: 13 grudnia 2013 roku

Godziny: 10.00-16.00 (6 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Budynek JUPITER CENTRUM, wejście A

Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ul. Miedzianej

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Mariusz Dusiński absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Wieloletni pracownik wojskowych jednostek inwestycyjnych. Po rozstaniu z Armią, inspektor nadzoru inwestorskiego obiektów budownictwa mieszkaniowego, biurowo-administracyjnych, przemysłowych i stacji paliw. Od sześciu lat wykonuje rocznie kilkadziesiąt ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Specjalizuje się w opracowaniach audytorskich na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie identyfikacji wad i usterek budynków objętych rękojmią deweloperów. Świadczy usługi doradcze w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko deweloperom, którzy uchylają się od usuwania usterek. Uczestniczy w mediacjach prowadzących do polubownego rozstrzygnięcia sporów.