Od 1 października 2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

45 1750 0012 0000 0000 3838 8789