Władze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych :

 • Rada Krajowa – zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 29 maja 2015 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Jacek Szopiński – Prezydent
 • Jolanta Janasik – Wiceprezydent
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Zbigniew Pogorzelski – Członek Zarządu
 • Jarosław Zieliński – Członek Zarządu

W wyniku wyborów do Komisji  Rewizyjnej w dniu 29 maja 2015 r. weszli:

 • Maria Kowalska – Przewodniczący Komisji
 • Halina Grączewska – Członek Komisji
 • Ewa Kłos- Członek Komisji

Komisje problemowe Federacji to:

 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji