Władze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych :

 • Rada Krajowa – zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 30 czerwca 2018 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Jolanta Janasik – Prezydent
 • Tomasz Pardo – Wiceprezydent
 • Witold Malinowski – Członek Zarządu
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Ewa Klechowicz – Członek Zarządu

W wyniku wyborów do Komisji  Rewizyjnej w dniu 30 czerwca 2018 r. weszli:

 • Maria Kowalska – Przewodniczący Komisji
 • Bibianna Paluch – Koźmińska – Członek Komisji
 • Halina Grączewska- Członek Komisji

Komisje problemowe Federacji to:

 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji