Wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych wymaganej przez RODO

Nie masz wdrożonej w swojej firmie dokumentacji wymaganej przez RODO?

Nie wiesz jak się do tego zabrać?

Jakie procedury powinny być wdrożone?

Jakie klauzule informacyjne powinny być we wspólnocie mieszkaniowej?

Jak zrobić analizę ryzyka?

Na te i inne pytania dostaniesz odpowiedź na szkoleniu “Wdrażanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych wymaganej przez RODO” 

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych przynależy do Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych CEPI i jej członek Zarządu jest Wiceprezydentem CEPI sekcji ds. zarządców nieruchomości.

Po ukończeniu seminarium otrzymają Państwo zaświadczenie o jego ukończeniu z logo Europejskiej organizacji CEPI.

Seminarium skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.

Program:

Dokumentacja ogólna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego

  • Klauzule zgód – sytuacje, gdy przetwarzanie danych przez wspólnoty może odbywać się na podstawie zgody, przykłady klauzul zgody i omówienie

  • Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie,

  • Klauzule informacyjne – analiza obowiązków informacyjnych wspólnoty mieszkaniowej

  • Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego

  • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych

  • Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez wspólnotę mieszkaniową oraz przez zarządcę nieruchomości; przykłady rejestrów i omówienie

  • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych – omówienie analizy na przykładzie

  • Zarządzanie naruszeniami – procedury

Termin:

 • 26 czerwca 2018 r. – 09:30-14:30 – Warszawa

Koszt:

 • 260,00 zł./os. + 23 % VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN
 • 300,00 zł./os. + 23 % VAT – pozostali uczestnicy
Wykładowca: Mariola Malicka