Wyłączność – a egzekucja zapłaty wynagrodzenia. Przykłady orzecznictwa sądowego

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z podpisywaniem umowy z klauzulą wyłączności oraz z problemami egzekucji zapłaty, które jej towarzyszą. Przedstawimy zapisy, które powinny się znaleźć w takiej umowy oraz takie które są niedozwolone. Omówimy sposoby prawne zabezpieczenia pośrednika przed utratą wynagrodzenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Umowa wyłączna. Wprowadzenie – podstawowe różnice pomiędzy umową wyłączną a umowami „otwartymi”. Korzyści pośrednika, korzyści klienta. Pozyskiwanie umów na wyłączność. Problemy, zastrzeżenia, praktyczne wskazówki.

2. Charakter umowy o pośrednictwo na wyłączność, uwarunkowania prawne, zapisy obligatoryjne, zapisy zwyczajowe, zapisy „bezpieczne”, zapisy konieczne, zapisy niedozwolone, klauzule abuzywne.

3. Umowa na wyłączność. Zabezpieczenie pośrednika. Prawidłowa konstrukcja umowy wyłącznej. Klauzule abuzywne w umowach na wyłączność. Przykłady konstrukcji dającej gwarancję bezpieczeństwa otrzymania wynagrodzenia

4. Case study. Orzecznictwo sądowe, UOKiK a wyłączność. Przykłady powoływania się na klauzule abuzywne w orzecznictwie, oraz praktyczne zastosowanie rejestru klauzul w orzecznictwie sądowym.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 5 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź
licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Z rynkiem nieruchomości związana nieprzerwanie od 1988 roku. Autorka wielu analiz rynku nieruchomości i publikacji prasowych cyklicznie ukazujących się w liczących się tytułach prasowych. Autor i trener licznych szkoleń dla sektora nieruchomości odbywających się na terenie całego kraju. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową oraz pracę na rzecz środowiska zawodowego.

Załączniki