W dniu 17 kwietnia 2013 r. Komisja Nadzwyczajna do ds. ustawy deregulacyjnej przyjęła jednogłośnie wykreślenie w dziale V rozdziału 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.