Serdecznie zapraszamy na

X Jubileuszowy Kongres

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Rynek nieruchomości rekreacyjno-sportowych w Polsce

Wczoraj…Dziś…Jutro

 

 

24-25 września 2010 kompleks hotelowo-rekreacyjny STOK Wisła-Jawornik

współorganizatorem Kongresu jest

Katowickie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice

 

W programie:

I dzień – 24 września 2010 r. – piątek

10:00-12:00 Rejestracja uczestników

12:00-12:30 Otwarcie Kongresu. Przywitanie gości i uczestników kongresu

12:30-13:00 Wystąpienie zaproszonych gości

13:00-13:30 Specyfika polskiego rynku nieruchomości rekreacyjno-sportoych – dzisiaj

13:30-14:00 Aspekty zarządzania nieruchomościami rekreacyjnymi i sportowymi z uwzględenieniem specyfiki zarządzania obiektami o róznym przeznaczeniu

14:00-14:45 Lunch

14:45-15:30 Wybrane aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów sportowo-rekreacyjnych dla większej liczby osób

15:30-16:00 Miejskie i osiedlowe obiekty rekreacyjne, stn obecny i prognozy na przyszłość (baseny, obiekty małej architektury)

16:00-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:30 Wielkopowierzchniowe obiekty rekreacyjne i sportowe, rola zarządcy nieuchomośći (Wesołe Miasteczko, Pole Golfowe, kompleksy z fukncją rekreacyjno-sportową)

17:30-18:00 Nowoczesne zastosownania technologiczne w budownictwie

18:00-18:30 Zwiedzanie kompleku hotelowego STOK

od 20:00 Bankiet

II dzień – 25 wrzesnia 2010 r. – sobota

10:00-11:00 Zagraniczne rynki nieruchomości rekreacyjnych i sportowych na przykładzie rynków europejskich i rynku amerykańskiego – wystąpienie zaproszonych gośći CEPI i IREM

11:00-11:20 Gospodarka energetyczna w nieruchomościach z wykorzystaniem najnowszych osiagnięć w dziedzinie oszczędzania energii i pozyskiwania jej ze źródeł alternatywnych

11:20-11:50 Przerwa kawowa

11:50-12:15 Integracja europejska zarządców nieruchomośći i pośredników w obroie nieruchomościami

12:15-13:00 Panel dyskusyjny – polski rynek nieruchomości rekreacyjnych i sportowych – teraźniejszośc i przyszlość. Integracja europejska podmiotów obsługujących rynek nieruchomości

13:00-13:20 Podsumowanie dekady Kongresów PFSZN – wystąpienie Prezydenta PFSZN

13:20-14:30 Lunch

Zakończenie kongresu

 

 

 

Załączniki