ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ZMIANY W PRZEPISACH NA PRZESTRZENI OSTATNICH 2 LAT

CEL SZKOLENIA:
Przepisy prawa w naszym kraju zmieniają się dynamicznie. Obowiązkiem zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy jest znać je na bieżąco. A w gąszczu zmieniających się przepisów łatwo się pogubić, czy tez przeoczyć najnowsze zmiany. A nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
Niniejsze szkolenie ma za zadanie przedstawić i omówić wprowadzone na przestrzeni ostatnich 2 lat zmiany w przepisach prawa związanych z gospodarką nieruchomościami prawem budowlanym, oraz przepisach związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w przepisach ustawy i gospodarce nieruchomościami.

2. Zmiany w przepisach ustawy prawo budowlane.

3. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach.

4. Zmiany w przepisach telekomunikacyjnych

5. Zmiany w przepisach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

6. Zmiany w innych przepisach i aktach wykonawczych

Koszt: 290 zł/osoba (220 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 14 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Michał Substyk
– wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

Załączniki