„Zarządzanie terenami wspólnymi w obrębie wspólnot mieszkaniowych”

Bardzo często wspólnota mieszkaniowa zajmuje się zarządzaniem nie tylko samego budynku i działki w obrysie budynku, ale i terenem przylegającym do niej. Do budynku może przylegać podwórko, plac zabaw, teren rekreacyjny, parking naziemny, parking wielopoziomowy, drogi i tereny osiedlowe, nie rzadko będące własnością nie tylko właścicieli lokali we wspólnocie, itd.. Podobnie ma się rzecz z garażem pod budynkiem, stanowiącym osobny wydzielony lokal. Nie w każdym przypadku wspólnota i jej zarząd mogą z mocy przepisów ustawy o własności lokali zaradzać tymi terenami, a w tym włączać plan gospodarczy dla tych terenów do planu gospodarczego wspólnoty i łączyć ich finanse z finansami wspólnoty.

Szkolenie ma za zadanie opisać różne rodzaje i status prawny trenów związanych użytkowo ze wspólnota mieszkaniową, wskazać sposoby porządkowania zastanych stanów faktycznych, zorganizowania zarządzania i prowadzenia gospodarki ekonomiczno- finansowej dla tych terenów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające między innymi skuteczne windykowanie zaległości we wnoszeniu opłat na pokrycie kosztów eksploatacji tych terenów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne (wybrane przepisy):

  • Ustawa o własności lokali

◦       co i kto podlega ustawie

◦       granica wspólnoty

◦       zakres terytorialny działania zarządu wspólnoty

  • Kodeks cywilny

▪       istota współwłasności

▪       współwłasność „kodeksowa” a współwłasność wspólnoty mieszkaniowej

▪       zarządzanie współwłasnością – prawa i obowiązki współwłaścicieli

▪       zarząd sądowy

 

2. Rodzaje terenów:

  • Tereny stanowiące własność wspólnoty:

◦       części wspólne nieruchomości wewnątrz budynku

◦       części wspólne nieruchomości poza budynkiem

  • Tereny stanowiące własność kilku wspólnot:

◦       tereny osiedlowe (rekreacyjne, place zabaw)

◦       ciągi komunikacyjne

◦       infrastruktura

  • Tereny stanowiące odrębną własność właścicieli lokali we wspólnocie lub kilku wspólnotach:

◦       tereny osiedlowe (rekreacyjne, place zabaw)

◦       ciągi komunikacyjne

◦       infrastruktura

  • Tereny obcych osób lub podmiotów:

◦       tereny gminne

◦       tereny osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych

◦      

3. Specyfika zarządzania rożnymi rodzajami terenów:

ñ      Dobór sposobu zarządu do formy własności

ñ      Zarządzanie operacyjne:

◦       organ nadzorczy

◦       organ wykonawczy

ñ      Aspekty finansowe:

◦       założenia do przygotowania budżetu

◦       wpłaty na pokrycie kosztów eksploatacji

◦       rozliczanie kosztów

 

4. Porządkowanie zastanych stanów faktycznych:

ñ      analiza stanu faktycznego

ñ      działania operacyjne mające na celu wprowadzenie prawidłowego, zgodnego z prawem sposobu zarządu:

◦       umowa

◦       uchwała

◦       wystąpienie o zarząd sądowy

5. Obrót terenami:

ñ      scalenie i podział

ñ      nabycie i sprzedaż

ñ      kiedy wystarczy uchwała wspólnoty, a kiedy wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli

 

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 9 grudnia 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości  mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.