W dniu 25 czerwca 2012 r. do Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wspólnych działań na rzecz rynku nieruchomości przystąpiła 10 Federacja – Polska Unia Właścicieli Nieruchomości.