Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w  projekcie pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych zarządcy/zarządczyni nieruchomości i pośrednika/pośredniczki w obrocie nieruchomościami.

„ABC MAKLERA RYNKU NIERUCHOMOŚCI”

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, którzy rozpoczęli pracę w firmach zajmujących się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami na stanowiskach pomocniczych i są zainteresowani nabyciem podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do szybkiego wdrożenia w zadania.

Uczestnicy muszą:

–         posiadać wykształcenie średnie lub wyższe,

–         posiadać pełna zdolność do czynności prawnych

–         nie być niekarym.

Projekt skierowany jest do 25 osób, w tym:

–         13 kobiet i 12 mężczyzn, z których 13 osób powyżej 45 roku życia.

Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym (4 zjazdy po 2 dni – łącznie 64 godziny) na

ul. Towarowej 22 w  budynku „Jupiter Centrum” w Warszawie w godz. 9:00 – 16:00.

W „ABC MAKLERA RYNKU NIERUCHOMOŚCI” mogą wziąć udział 2 osoby z tej samej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. „Organizacja pracy maklera i administratora (formy organizacyjno-prawne) oraz identyfikacja nieruchomości” – 8 godz.

2. „Psychologia w pracy maklera i administratora. Zasady prowadzenia negocjacji, autoprezentacja. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach (trudny klient)” – 8 godz.

3. „Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi” – 8 godz.

4. „Zarządzanie strategiczne i operacyjne nieruchomościami komercyjnymi” – 8 godz.

5. „Źródła finansowania (przychody) nieruchomości i optymalizacja kosztów” – 8 godz.

6. „Utrzymanie techniczne nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz zasady prowadzenia dokumentacji” – 8 godz.

7. „Najem lokali mieszkalnych” – 8 godz.

8. „Istota i podstawy prawne w zarządzaniu i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami” – 8 godz.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA