„Aktualne problemy rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych” szkolenie 25 listopada 2010 r.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z rozliczeniem kosztów ciepła i wody w budynkach wielolokalowych.


 

Program szkolenia:

1.Znaczenie rozliczania kosztów ogrzewania według indywidualnego zużycia w racjonalnym gospodarowaniu ciepłem w budynkach


2.Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych


3.Stan implementacji Dyrektywy do przepisów krajowych:

– Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,
– Założenia do ustawy o efektywności energetycznej
– inne działania resortów: Gospodarki oraz Infrastruktury


4. Podstawy prawne indywidualnego rozliczania kosztów ciepła i wody:
– Ustawa Prawo energetyczne
– pozostałe akty prawne
– przewidywane kierunki zmian uregulowań prawnych


5. Charakter kosztów ciepła
– koszty ciepła wynikające z umowy z dostawcą zewnętrznym
– koszty ciepła wyprodukowanego w źródle ciepła należącym do zarządcy budynku
– istota i charakter opłat za ciepło dotyczących lokali


6. Sposób pomiaru i rejestracji zużycia ciepła i wody
– ciepłomierze
– podzielniki kosztów ogrzewania
– wodomierze


7. Najpowszechniej stosowane metody rozliczania kosztów ciepła i wody

8. Regulamin rozliczania kosztów ciepła i wody

9. Dyskusja

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 25 listopada 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: dr Kazimierz Dudziński Prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii


dr inż. Andrzej Mroczkowski członek Zarządu Stowarzyszenia ds. rozliczania Energii, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, biegły sądowy z dziedziny ciepłownictwa.