Dla kogo: szkolenie adresowane jest do zarządców nieruchomości oraz do szerokiego grona osób, które z racji swoich obowiązków zawodowych podejmują istotne decyzje, negocjują warunki zawieranych umów oraz często prowadzą rozmowy o znaczeniu biznesowym ze współpracownikami, dostawcami usług czy klientami.

 

Korzyści: uczestnicy szkolenie będą mieli możliwość zapoznania się z niezbędnymi technikami pozwalającymi budować skuteczną komunikację, która pozwala realizować zamierzone cele w relacjach z innymi ludźmi. Dowiedzą się jaki wpływ na kreowanie relacji mają nastawienia oraz jak sobie radzić z negatywnymi skutkami tych nastawień. Uczestnicy nauczą się diagnozować własny styl społeczny oraz style społeczne innych ludzi oraz dostosowywać własne preferencje komunikacji do preferencji współpracowników. Dodatkowo szkolenie da uczestnikom możliwość zapoznania się z technikami postępowania z innymi ludźmi. Dowiedzą się oni w jaki sposób budują swoje relacje z innymi ludźmi oraz nauczą się wykorzystywać metody pozwalające kreować te relacje w zgodzie z postawami asertywnymi.


PLAN SZKOLENIA

• Rodzaje postaw i różnice między nimi
• Definicje asertywności
• Prawa asertywne
• Komunikaty, które budują różne typy postaw
• Asertywność wobec siebie
• Asertywność wobec autorytetów i przełożonych (przekazywanie informacji zwrotnej, polemika z poglądami szefa)
• Asertywność wobec podwładnych (szefowskie „nie”, stawianie granic, obrona własnych decyzji, komunikacja zasad i oczekiwań, uznanie i krytyka, proszenie pracowników o informację zwrotną)
• Radzenie sobie z niekonstruktywną krytyką: uogólniająca, aluzyjna, raniąca, tożsamościowa
• Stanowienie i obrona swoich praw:
o Odmawianie
o Domaganie się
o Technika zdartej płyty
o procedura radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
• Wyrażanie i przyjmowanie ocen
• Wyrażanie opinii
• Wyrażanie uczuć i emocji
• Zadania proasertywne i antyasertywne
• Rozwój postawy asertywnej z postawy biernej
• Rozwój postawy asertywnej z postawy agresywnej
• Rozwój postawy asertywnej z postawy manipulacyjnej

Koszt: 280 zł/osoba(210 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 17 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.

Attachments