Bezpieczeństwo pożarowe a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości – IV Konferencja PFSZN

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza do udziału w IV Konferencji PFSZN pt. “Bezpieczeństwo pożarowe a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości”, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w hotelu “Silesian” ul. Szybowcowa 1A, Katowice.

Program:

7 czerwca 2019 r.

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 – Podstawy prawne odpowiedzialności w ochronie przeciwpożarowej

– podmioty odpowiedzialne

– zakres odpowiedzialności

– odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy

– mandat a grzywna w postępowaniu administracyjnym

10:30 – 11:20 – Wymagania ustawowe w ochronie przeciwpożarowej a akty wykonawcze

11:20 – 11:50 – przerwa kawowa

11:50 – 12:10 – Panel dyskusyjny – instrumenty prawne a skuteczne odzyskiwanie odszkodowania

Uczestnicy: prawnik + PKB

12:10 – 12:40 – Pionowe drogi ewakuacyjne

– ogólne wymagania

– zmiany w zabezpieczeniach klatek schodowych od 1.01.2018 r.

– bezpieczeństwo ekip ratowniczych

12:40-13:00 PKB Brokerzy

13:00 – 14:00 – lunch

14:00 – 14:30 – zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologi w budownictwie – poprawa bezpieczeństwa nieruchomości – wystąpienia sponsorskie

14:30 – 15:00 Zmiany sposobu użytkowania budynków – problemy i zagrożenia

– wnioski z tragedii w „escape roomie”

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa

15:15 – 15:45 – niezgodności wymagań rozporządzenia z wymaganiami ustawowymi

15:45 – 16:00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

20:00 – 2:00 – kolacja integracyjna przy muzyce

8 czerwca 2019 r.

7:00 – 11:00 – śniadanie

11:00 – 12:00 – wymeldowanie i wyjazd*

alternatywnie dla chętnych

11:15 – wyjazd autokarem do kopalni GUIDO w Zabrzu – koszt 60 zł

Koszt 250 zł/brutto/os. obejmuje:
– udział w konferencji,
– przerwy kawowe,
– zaświadczenie o ukończeniu konferencji,
– lunch,

– udział w wieczornej kolacji integracyjnej przy muzyce.
(cena nie zawiera noclegu oraz zjazdu do kopalni GUIDO).

Gwarancja niższej ceny do 1 czerwca 2019 r. na hasło „konferencja PFSZN”
Pokój 1-osobowy – 170,00 zł
Pokój 2-osobowy 200,00 zł
Ilość miejsc ograniczona !